Thông tin sản phẩm
(Thùng giày dép. Quần áo)

* Công ty chuyên về thùng đóng gói dịch vụ one-stop(một điểm đến) *

Công ty sở hữu trang thiết bị sản xuất hiện đại và máy test đa dạng có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách hàng
Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm thùng carton đóng gói thông thường, thùng đóng gói hàng xuất khẩu, thùng hàng tiêu dùng cao cấp mà còn cung cấp nguyên vật liệu sản xuất thùng.

title_info
 1. wearbox

  wearboxbig

 2. wearbox

  wearboxbig

 3. wearbox

  wearboxbig

 4. wearbox

  wearboxbig

 5. wearbox

  wearboxbig

 6. wearbox

  wearboxbig

 7. wearbox

  wearboxbig

 8. wearbox

  wearboxbig

 9. wearbox

  wearboxbig

 10. wearbox

  wearboxbig

 11. wearbox

  wearboxbig

 12. wearbox

  wearboxbig

 13. wearbox

  wearboxbig

 14. wearbox

  wearboxbig

 15. wearbox

  wearboxbig

 16. wearbox

  wearboxbig

 17. wearbox

  wearboxbig

 18. wearbox

  wearboxbig

 19. wearbox

  wearboxbig

 20. wearbox

  wearboxbig