Thông tin sản phẩm
(Thùng đựng thực phẩm và nông sản)

* Công ty chuyên về thùng đóng gói dịch vụ one-stop(một điểm đến) *

Công ty sở hữu trang thiết bị sản xuất hiện đại và máy móc thử nghiệm đa dạng có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách hàng Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm thùng carton đóng gói thông thường, thùng đóng gói hàng xuất khẩu, thùng hàng tiêu dùng cao cấp mà còn cung cấp nguyên vật liệu sản xuất thùng.

title_info
 1. fbox

  fboxbig

 2. fbox

  fboxbig

 3. fbox

  fboxbig

 4. fbox

  fboxbig

 5. fbox

  fboxbig

 6. fbox

  fboxbig

 7. fbox

  fboxbig

 8. fbox

  fboxbig

 9. fbox

  fboxbig

 10. fbox

  fboxbig

 11. fbox

  fboxbig

 12. fbox

  fboxbig

 13. fbox

  fboxbig

 14. fbox

  fboxbig

 15. fbox

  fboxbig

 16. fbox

  fboxbig

 17. fbox

  fboxbig

 18. fbox

  fboxbig

 19. fbox

  fboxbig

 20. fbox

  fboxbig